Rekrytering på rätt sätt

Image by Cytonn Photography

Rekrytering på rätt sätt


För att kunna hitta rätt person vid rekrytering vill Auxante AB arbeta effektivt och genomföra kvalitativa intervjuer. För att kunna genomföra kvalitativa intervjuer lägger vi stor vikt vid att vara väl insatta i den tjänst vår klient söker personal till. Detta bygger på en nära relation med vår kund. Auxante AB erbjuder en komplett rekryteringstjänst, från behovsanalys till anställning och uppföljning.

Med vår drivkraft att bygga upp ett hållbart bemannings- och rekryteringsföretag så vill vi placera rätt person på rätt plats och anser därför att en god kontakt med kund tillåter oss att åta oss rekryteringar av alla slag.

Rekryteringsprocess
 

Vi arbetar efter en väl strukturerad process som ger ett kvalitetssäkert resultat. Vi vill att du som kund ska känna dig trygg i processens gång och vi lägger därför stor vikt vid en god kundkontakt efter kundens önskemål.

Uppstart

Vid uppstart av rekrytering så vill vi genomföra en verksamhetsanalys och gör givetvis besök på arbetsplatsen. Efter besök och analys påbörjar vi arbetet med kravprofil och arbetsbeskrivning i dialog med kund. När vi gemensamt enats om en godkänd annonsformulering upprättar vi ett rekryteringsavtal.

Urval och intervju

Vi genomför ett noggrant urval där vi efter intervjuer och referenstagning presenterar en skräddarsydd presentation av våra mest aktuella kandidater men en kortare utförlig presentation av varje kandidats intervju.

Presentation kund
 

Efter presentationen gör ni som kund ett urval av vilka kandidater ni vill träffa för en intervju och vi bestämmer tid för träff. Vi förser de aktuella kandidaterna med den information som behövs för att ni som kund ska kunna göra en så enkel intervju som möjligt. Vid intresse kan vi även utföra personlighetstester.

Anställning

När ni valt ut er slutgiltiga kandidat och kommit överens kring lön, anställningsvillkor, uppsägning och övriga arbetsvillkor är vårt arbete oftast klart. Vid förfrågan är vi självfallet med och ger råd samt stöd kring olika frågor som kan uppstå.

Uppföljning

Vi genomför uppföljning på de nya medarbetarna ca 2–3 månader efter tagen anställning. Detta för att säkerställa att ni som kund är nöjd med rekryteringen men också för att bekräfta att den nyanställda är nöjd med sin nya arbetsplats.

Rectangle 63.png
Fyll i formuläret
så kontaktar vi dig.

Tack så mycket, vi hör av oss så fort vi kan!