Auxante AB

Auxante är ett ungt bolag, startat 2020 med visionen att bli experter inom bemannings- och rekryteringsbranschen. På Auxante jobbar vi för att skapa en bra arbetsplats åt våra medarbetare och kunder. Vi lägger stor vikt på individen där professionalism, engagemang, värderingar, personlighet och trygghet är ledord. Vi strävar efter att varje individ besitter dessa egenskaper.

Auxante erbjuder tjänster över hela landet och antar uppdrag för arbetare såväl som för tjänstemän. Vi arbetar hårt för att våra kunder ska få en god kontakt med oss men även för att rätt personer presenteras för den sökta tjänsten och ser kvalitet framför kvantitet.

Auxante har kollektivavtal med LO och är i dagsläget verksamma inom fordonsbranschen med visionen att expandera och vara verksamma inom många olika verksamhetsområden.

Vi följer Bemanningsföretagens stadgar och etiska regler. Att ständigt förbättras är en naturlig del av vårt dagliga arbete då vi anser att utveckling kräver anpassning för att kunna bli hållbart och gynnsamt.

Auxante har en strikt miljöpolicy och arbetar efter konkreta mål för miljöarbete, hållbar utveckling och hållbart företagande. Auxante förhåller sig till de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat.