Bemanning

signing-a-form-2021-08-26-15-34-40-utc.jpg

Bemanning
 

Vi är experter på montörer och levererar montörskonsulter inom alla branscher. Med god erfarenhet av montörsarbetet och ett brett kontaktnät är vi konkurrenskraftiga och kan erbjuda personaluthyrning med korrekt kompetens. Vår expertis på montörer begränsar oss inte från att åta andra bemanningsuppdrag.

Vi har självklart kollektivavtal och relevanta försäkringar för våra medarbetare.

Företagsbesök
 

Vid uppstart så vill vi genomföra en verksamhetsanalys och gör givetvis besök på arbetsplatsen för att sedan ta fram en kravprofil och en tidsplan.

Sökning och urval

Vi genomför ett noggrant urval där vi efter intervjuer och referenstagning presenterar en skräddarsydd presentation av våra mest aktuella kandidater men en kortare utförlig presentation av varje kandidats intervju.

Presentation kund

Efter presentation gör ni som kund ett urval av vilka kandidater ni vill träffa för en intervju och vi bestämmer tid för träff och förser de aktuella kandidaterna med den information som behövs för att ni som kund ska kunna göra en så enkel intervju som möjligt.

Uppföljning och utvärdering
 

Under hela uppdraget gör vi löpande uppföljningar för att se att allting fungerar som önskat på uppdraget. Detta gör vi självklart både med kund och med medarbetare. För oss är det viktigt att säkerställa att alla parter är nöjda och att allt fungerar bra. Detta gör vi bland annat genom att vara närvarande på plats hos kunder och medarbetare.

Avtal och löpande uppföljning

Våra anställningar erbjuds med kollektivavtal och relevanta försäkringar. Vi anser att utvecklingspotentialen för vår personal är viktig för att de ska bredda sin kompetens och har därför en god kontakt med både arbetstagare och kund.

Uppföljning

Vi genomför uppföljning på de nya medarbetarna ca 2–3 månader efter tagen anställning. Detta för att säkerställa att ni som kund är nöjd med rekryteringen men också för att bekräfta att den nyanställda är nöjd med sin nya arbetsplats.

Rectangle 63.png
Fyll i formuläret
så kontaktar vi dig.

Tack så mycket, vi hör av oss så fort vi kan!