top of page

Bemanning

signing-a-form-2021-08-26-15-34-40-utc.jpg


 

Behovet av personal kan komma plötsligt. Då är det viktigt att kunna hitta bra medarbetare på ett snabbt och smidigt sätt! Auxante erbjuder en effektiv och flexibel resurslösning för företag inom industri och montage. Med god erfarenhet och en expertis gällande montörer kan vi erbjuda personaluthyrning med korrekt kompetens. Trygga avtal är viktiga för oss. Vi har självklart kollektivavtal och adekvata försäkringar för våra konsulter och medarbetare.

Uppstart och företagsbesök
 

Vid uppstart genomför vi en verksamhetsanalys och gör ett besök på aktuell arbetsplats för att sedan ta fram en kravprofil och en tidsplan.

Urval och intervju

Ett noggrant urval görs. Därefter sker intervjuer och referenstagning. Vi presenterar aktuella kandidater med en kort men utförlig presentation av varje kandidats intervju.

Kundpresentation

Efter presentationen gör ni som kund ett urval av vilka kandidater ni vill träffa och tid för intervju bokas.

Vi förser de aktuella kandidaterna med den information som behövs för att ni som kund ska kunna göra en så enkel intervju som möjligt.

Uppföljning
 

Under hela uppdraget sker en kontinuerlig uppföljning för att se att allting är som önskat.  Det görs självklart med både kund och uthyrd konsult. För oss är det viktigt att säkerställa att alla parter är nöjda och att allt fungerar bra.

Anställning och avtal

Trygga avtal är viktiga för oss. Vi har självklart kollektivavtal och adekvata försäkringar för våra konsulter och medarbetare.

Uppföljning

Cirka 2–3 månader efter tagen anställning görs en avstämning med berörda parter. Detta för att säkerställa att ni som kund är nöjd med er konsult men också för att bekräfta att den anställda trivs på sin nya arbetsplats.

Rectangle 63.png
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Tack så mycket, vi hör av oss så fort vi kan!

bottom of page