ISC Abstract Background V2 04-01 1.png

Skräddarsydd bemanning
och rekrytering

_edited_edited.jpg

Lediga jobb

Auxante erbjuder tjänster över hela landet och antar

uppdrag för arbetare såväl som för tjänstemän. Vi arbetar hårt för att våra kunder ska få en god kontakt med oss men även för att rätt personer presenteras för den sökta tjänsten och ser kvalitet framför kvantitet.

Rekrytering på rätt sättAuxante AB är ett ungt, drivet och nyetablerat företag som har en vision om att bygga en nära relation med sina kunder och på så sätt i en bra dialog med kunden hitta rätt kandidat för tjänsten. Vår vision är att hjälpa er som företag att hitta rätt medarbetare och att hjälpa arbetstagare i rätt riktning för att nå sina visioner, drömmar och en önskad arbetsplats.

För att kunna hitta rätt person vid rekrytering vill Auxante AB arbeta effektivt och genomföra kvalitativa intervjuer. För att kunna genomföra kvalitativa intervjuer lägger vi stor vikt vid att vara väl insatta i den tjänst vår klient saknar personal till. Detta bygger på en nära relation med vår kund. Auxante AB erbjuder en komplett rekryteringstjänst, från behovsanalys till anställning och uppföljning.

Med vår drivkraft att bygga upp ett hållbart bemannings- och rekryteringsföretag så vill vi placera rätt person på rätt plats och anser därför att en god kontakt med kund tillåter oss att åta oss rekryteringar av alla slag.

Image by Cytonn Photography
 
signing-a-form-2021-08-26-15-34-40-utc.jpg

Bemanning

Auxante AB är ett ungt, drivet och nyetablerat företag som har en vision om att bygga en nära relation med sina kunder och på så sätt i en bra dialog med kunden hitta rätt kandidat för tjänsten. Vår vision är att hjälpa er som företag att hitta rätt medarbetare och att hjälpa arbetstagare i rätt riktning för att nå sina visioner, drömmar och en önskad arbetsplats.

Bemanningsuppdrag har många fördelar och minskade risker för er som företag och samtidigt får ni också chansen att nyttja vår duktiga personal som i bästa fall slutar med en anställning hos er! Vi erbjuder personal inom de områden som efterfrågas vilket är fördelaktigt för företag som behöver bemanning inom olika områden och tjänster. Vi har självklart kollektivavtal och relevanta försäkringar för våra medarbetare.

Auxante AB


Auxante är ett ungt bolag, startat 2020 med visionen att bli experter inom bemannings- och rekryteringsbranschen. På Auxante jobbar vi för att skapa en bra arbetsplats åt våra medarbetare och kunder. Vi lägger stor vikt på individen där professionalism, engagemang, värderingar, personlighet och trygghet är ledord. Vi strävar efter att varje individ besitter dessa egenskaper.


Auxante erbjuder tjänster över hela landet och antar uppdrag för arbetare såväl som för tjänstemän. Vi arbetar hårt för att våra kunder ska få en god kontakt med oss men även för att rätt personer presenteras för den sökta tjänsten och ser kvalitet framför kvantitet.